Naudojimosi svetaine taisyklės

1. Bendrosios nuostatos kosmetikos parduotuvės o2skin.lt

1.1.Šios Pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – „Taisyklės“) yra juridiškai privalomas dokumentas, kuris nustato Jūsų (toliau – „Jūs“) ir mūsų (toliau – pardavėjas „o2skin.lt“) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę Jums įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje (toliau – „o2skin.lt“).

 2. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymas

2.1.Sutartis tarp Jūsų ir pardavėjo – o2skin.lt laikoma sudaryta nuo to momento, kai Jūs o2skin.lt suformavę prekių krepšelį, nurodę pristatymo adresą, pasirinkę apmokėjimo būdą ir susipažinę su o2skin.lt Taisyklėmis, paspaudžiate mygtuką „Užsakyti“.
2.2.Sudarius sutartį Jūs patvirtinate, kad iki sutarties sudarymo Jums buvo pateikta ši informacija: apie siūlomą prekę (pavadinimas, pagrindinės savybės); apie Pardavėją – o2skin.lt (nurodoma, kur ir kam galima adresuoti bet kokį skundą);

 3. Jūsų teisės ir įsipareigojimai

3.1.Jūs turite teisę pirkti prekes o2skin.lt šių Taisyklių ir o2skin.lt nustatyta tvarka.
3.1.Priimti užsakytas prekes ir už jas sumokėti sutartą kainą.
3.2.Jeigu pasikeičia Jūsų registracijos formoje pateikti duomenys, Jūs privalote nedelsdamas juos atnaujinti.
3.3.Jūs, naudodamasis o2skin.lt, sutinkate su šiomis pirkimo – pardavimo Taisyklėmis ir privalote jų laikytis.

 4. Pardavėjo – o2skin.lt teisės

4.1.Jei Jūs bandote ar bandėte pakenkti o2skin.lt darbui ar stabiliam veikimui, galime be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti galimybę naudotis o2skin.lt arba panaikinti Jūsų registraciją.
4.2.Pardavėjas – o2skin.lt, susidarius svarbioms aplinkybėms, gali laikinai arba iš viso nutraukti o2skin.lt veiklą, apie tai iš anksto nepranešę Jums.
4.3.Pardavėjas – o2skin.lt gali vienašališkai pakeisti šių Taisyklių sąlygas.

 5. Pardavėjo – o2skin.lt  įsipareigojimai

5.1.Sudaryti visas sąlygas Jums tinkamai naudotis o2skin.lt teikiamomis paslaugomis.
5.2.Pristatyti Jūsų užsakytas prekes Jūsų nurodytu adresu ir per sutartą pristatymo laikotarpį.
5.3.Pardavėjas – o2skin.lt, susidarius svarbioms aplinkybėms, negalėdamas pristatyti Jūsų užsakytos prekės, įsipareigoja Jums pasiūlyti analogišką prekę, o Jums atsisakius priimti prekės analogą, grąžinti Jums sumokėtus pinigus.

6. Prekių pristatymas

6.1.Prekės, kurios yra centriniuose sandėliuose, pristatomos per 1 – 3 darbo dienas. Prekės, kurios vežamos pagal specialų užsakymą, pristatomos per sutartą laiką.

6.2.Prekes pristato Pardavėjas – o2skin.lt arba įgaliotas atstovas.

6.3.Prekių pristatymo metu Jūs privalote kartu su Pardavėju – o2skin.lt ar Pardavėjo – o2skin.lt įgaliotu atstovu patikrinti siunta pristatytų prekių būklę (išorę, pakuotę, kiekį).
6.4.Jums priėmus prekę ir pasirašius prekių pristatymo dokumentą yra laikoma, kad siuntoje esantys daiktai yra tvarkingi, o siunta yra perduota taip pat tvarkingai.
6.5.Pastebėję siuntoje esančių daiktų išorinį pažeidimą, turite teisę siuntoje esančių daiktų nepriimti ir apie tai Pardavėją – o2skin.lt kuo skubiau informuoti, o apie tokį faktą pažymėti siuntos važtaraštyje.
6.6.Jums priėmus prekę ir pasirašius važtaraštį be pastabų, laikoma, kad siunta priduota tvarkingai, o Jūs pretenzijų dėl siuntoje esančių prekių neturite.

7. Daiktų grąžinimas ir keitimas

7.1 Visoms „o2skin.lt“ parduotuvėje parduodamoms prekėms suteikiame prekės grąžinimo garantiją, kuri nustatyta vadovaujantis ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 „Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklės“.

7.2. Kokybiški parfumerijos ir kosmetikos gaminiai yra nekeičiama prekė. Jeigu įsigyta prekė yra nekokybiška, ji keičiama į analogišką kokybišką prekę, tačiau tuo atveju, jeigu nepažeistos prekės eksploatavimo sąlygos (prekės yra nesugadintos, nepažeistas įpakavimas, nepanaudotos). Siuntimo išlaidas įsipareigoja sumokėti pirkėjas.

7.3. Daiktas turi būti grąžinamas toje pakuotėje, kurioje jis buvo pristatytas. Pakuotė turi būti nesugadinta, produktas nepradarytas.

7.4. Negrąžinamų prekių sąrašas nurodytas 2012 m. kovo 15 d. LR ūkio ministro įsakymo Nr. 4-243 „Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 17 punkte.

8. o2skin.lt autorinės teisės.

Visas o2skin.lt tinklalapyje esantis turinys yra bendrovės, tiekėjų nuosavybė. Šis turinys apima visus tekstus, paveiksliukus, logotipus, prekės ženklus, grafinį svetainės dizainą bei programinį kodą. Griežtai draudžiama redaguoti, plagijuoti, nuomoti, parduoti ar kitaip pasisavinti šį turtą. Net ir dalinė turinio vagystė laikoma Lietuvos Respublikos bei tarptautinių autorinių teisių pažeidimu bei užtraukia atitinkamą atsakomybę. Bet koks o2skin.lt turto panaudojimas galimas tik turint raštišką susitarimą su o2skin.lt savininkais.

9. Atsakomybė

9.1.Jūs esate visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Jūs nepateikiate tikslių duomenų registracijos formoje, mes neatsakome už dėl to atsiradusius padarinius. Jūs atsakote už veiksmus, atliktus naudojantis o2skin.lt.
9.2.Jūs atsakote už atpažinimo kodo perdavimą trečiosioms šalims. Jeigu trečiosios šalys naudojasi Jūsų atpažinimo kodu, Jūs atsakote už trečiosios šalies atliktus veiksmus.
9.3.Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai atsiradusius nuostolius.

10. Informacijos siuntimas

10.1.Pardavėjas – o2skin.lt visus pranešimus siunčia Jūsų registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.
10.2.Jūs visus pranešimus ir klausimus siunčiate o2skin.lt skiltyje “Kontaktai” užpildydami kontaktų fomą arba elektroninio pašto adresu sveiki@o2skin.lt

10.3 Patvirtindami užsakymą Jūs sutinkate gauti O2SKIN naujienlaiškį.

11. Baigiamosios nuostatos

11.1.Šioms Taisyklėms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
11.2.Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus  susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos teisme. Ginčai, kylantys iš šių Taisyklių, yra teismingi Pardavėjo – o2skin.lt buveinės vietos teismui.

O2skin yra specializuotos prekės moterims, kurios per trumpą laiką tikisi matomų rezultatų.